martes, 14 de mayo de 2013

DESLOCALIZANDO

A empresa coruñesa TELEPERFOMANCE, de telemarketing, xestiona o servizo de atención a clientes da Tarifa de Último Recurso (TUR), o servizo de averías e as redes de distribución, para a empresa Unión Fenosa Comercial, filial de Gas Natural Fenosa. Ésta última ven de anunciar o peche da filial e o traslado da actividade a Cataluña. As consecuencias serían os despedimentos dun elevado número de traballadores da empresa coruñesa, ata 105, que no curso das negociacións co Comité de Empresa foron reducidos a 43. Os traballadores recibirán unha indemnización moi baixa, de oito días por ano, dacordo co convenio de empresa.
A empresa Gas Natural Fenosa ocupa unha posición sobranceira no tecido económico galego. Como titular dalgunhas das grandes explotacións hidroeléctricas e dunha elevada porcentaxe da potencia adxudicada no último concurso eólico, 335 megavatios. Ademáis xestiona o suministro eléctrico ou gasístico de gran parte dos fogares e das empresas galegas.
Compre lembrar que Galicia exporta enerxía sen recibir beneficios directos, nin nas tarifas dos consumidores nin no retorno industrial. O inminente marco lexislativo anovado que impulsa o Goberno central, reducirá drásticamente o número de fogares con acceso á TUR, que serán trasladados ó mercado libre, máis caro. Novamente sen beneficio algun para os cidadáns que soportan os efectos da explotación dos recursos endóxenos. Ese novo marco pode representar unha nova reducción de emprego nos servizos de atención ó cliente.
As empresas de telemarketing galegas, que empregan a 9000 persoas, estan sufrindo procesos semellantes. Teñense perdido 1300 empregos nos últimos dous anos.
As compañías operadoras de telefonía móbil, explotan o espacio radioeléctrico en rexime de concesión administrativa, igual que as operadoras de cable. Pero Orange traslada os servizos de atención ó cliente de Galicia a Madrid

As persoas que residen en Galicia, traballan e tributan neste territorio. O Goberno galego debe enviar un sinal claro e firme ás compañías que contratan coa Xunta ou xestionan concesións administrativas ou servizos públicos. Debe existir un retorno  en Galicia en forma de emprego, no sector de servizos ou no sector industrial. Non son admisibles os procesos de deslocalización a cambio do servizo. A capacidade da Xunta como grande investidor ou como parte contratante, é innegable. Debe ser exercida con plenitude, esixindo das compañías operadoras de telefonía o mantenemento do servizos de atención ó cliente no territorio, garantindo en tódolos casos o pleno respeto ó dereito dos cidadáns a expresarse e recibir atención en lingua galega. Débese aplicar o mesmo principio ás empresas privadas que xestionen servizos públicos, concesións administrativas ou contratos que esixan a existencia de servizos de atención ó cliente.

1 comentario:

  1. Teleoperador@s en teleperformance15 de mayo de 2013, 22:11

    Moitas grazas polo teu apoio.

    ResponderEliminar