lunes, 20 de abril de 2015

LECTURAS DE PRIMAVERA-1

Monumental biografía, 1200 páginas, de uno de los arquitectos del actual orden económico internacional (FMI y Banco Mundial), asombrosamente bien escrita con ese estilo inconfundible de los biógrafos ingleses. Minuciosa en extremo, a veces sigue al autor semana a semana a lo largo de años, llena de información interesante como corresponde a un personaje excepcional.

La obra recorre la vida rica en vicisitudes de alguien dotado excepcionalmente. Estudiante y luego profesor en los centros más elitistas, miembro preclaro del círculo de Bloomsbury y por tanto en permanente contacto con artistas notables, asesor del Tesoro en las frustrantes negociaciones que siguieron al Tratado de Versalles, negociador de las condiciones económicas de la 2ª Guerra Mundial en nombre del Reino Unido, autor prolífico, grafómano, polemista incansable, mecenas,   etc.

Con excepción de un capítulo dedicado al análisis de su obra y a sus ideas sobre política monetaria, el resto es de lectura fascinante sobre una personalidad desbordante y sobre un período histórico conflictivo en el que los errores derivados de la Gran Guerra condujeron a la Segunda, aprovechada por Estados Unidos para dar la puntilla al declinante Imperio británico.

lunes, 6 de abril de 2015

FORO ECONÓMICO DE GALICIA

Históricamente en Galicia as élites, académicas, económicas ou intelectuais, teñen declinado a función directiva da sociedade. Aconteceu no século XIX e tamén no XX, agás o pequeno paréntese  da preguerra civil e moi parcialmente no período democrático recente. Ainda hoxe, os grupos económicos ou culturais con vocación de influenza no evoluir da sociedade, son inexistentes. Unha diferencia notable coma sempre con Cataluña e o  País Vasco.

Esa función tense deixado nas mans exclusivas do poder politico ainda sabendo que a sua capacidade, legal, técnica ou financieira, ten límites estreitos e que difícilmente pode funcionar orfa de inputs, orientacións e complicidades. Ese baleiro non pode ser cuberto por entidades financieiras, como aparentaban tentar as Caixas de Aforros, ou de comunicación, porque está baseado no debate de ideas, nunha axenda de cambios compartida e nunha estratexia posibilista.

Nese páramo o labor  do FORO ECONÓMICO DE GALICIA resulta singular alén de productivo. Ata hoxe ten publicado dez documentos, de grande interese, e un documento de síntese con 50 propostas para Galicia. Os primeiros abordan, con datos e reflexión sobre os mesmos, temas como:
sector forestal, comercio exterior, estratexia de marca-país, demografía, internacionalización, infraestruturas, financiamento autonómico, sector alimentario, sector naval e portos. Unha radiografía minuciosa do país a cargo dun abano de coñecidos expertos que reflicten o pluralismo social e político.