viernes, 21 de mayo de 2010

DESHONESTIDADE

A medio dun programa, ABALAR, cofinanciado polo Ministerio de Educación e a Xunta, vaise dotar con ordenadores individuais a tódolos estudiantes de 5º de Primaria e 1º de Secundaria, no marco dun programa estatal que tenta implantar definitivamente as tecnoloxías da información no ensino.

En Galicia, por insuficiencia de fondos, pérdese un 20% do orzamento. A distribución efectuada e sorprendente pero na área metropolitana de Coruña chega a cotas de discriminación sorprendentes.Vexamos os datos:


NUMERO DE CENTROS ESCOLARES

CENTROS PUBLICOS

RECIBEN EQUIPAMENTO

CENTROS PRIVADOS

RECIBEN EQUIPAMENTO

CORUÑA

40 (25 e. primaria, 15 e. secundaria)

6 (1 primaria, 5 secundaria)

18

11

ARTEIXO

6

1

-

-

CAMBRE

7

2

-

-

CULLEREDO

7

1

4

3

OLEIROS

7

2

1

1

TOTAL

67

12

23

15

CENTROS QUE RECIBEN EQUIPAMENTO SOBRE O TOTAL DE CADA SECTOR

%

CENTROS PUBLICOS

CENTROS PRIVADOS

CORUÑA

15

61

CONCELLOS METROPOLITANOS

22

80

TOTAL

18

65

A ENSINANZA PUBLICA REPRESENTA NO CONXUNTO DA AREA METROPOLITANA O 74% DA OFERTA DE CENTROS PERO SO RECIBE O 44% DAS DOTACIONS; A ENSINANZA CONCERTADA REPRESENTA O 26% DA OFERTA PERO RECIBE O 56% . CON 5O PUNTOS MENOS DE PESO PERO 30 PUNTOS MAIS DE EQUIPAMENTO

NA CIDADE DA CORUÑA A ENSINANZA PUBLICA REPRESENTA O 69% DA OFERTA DE CENTROS PERO SO RECIBE O 35% DAS DOTACIONS; A ENSINANZA CONCERTADA REPRESENTA O 31% DA OFERTA PERO RECIBE O 65%. COA MITADE DA OFERTA RECIBE O DOBLE DE EQUIPAMENTO.

Os datos son mais notables por canto ocurren en concellos fortemente comprometidos co ensino. A Coruña en grao espectacular e dende hai un cuarto de século: equipamentos, instalacións, oferta cultural, musical, de divulgación científica, deportiva... Pero tamén noutros concellos como Oleiros ou Culleredo existe unha forte implicación municipal.

A mensaxe da Xunta é obvia: concellos gobernados pola oposición, discriminación ós fillos dos presuntos electores. Por si fora pouco mesmo atacan ós profesores suliñando que non teñen vocación ou motivación. Certamente amosan pouco respeto e menos información polo que ocurre nas aulas.

Logo do pulo do goberno anterior en novas tecnoloxías, tamén eiquí chega a ideoloxización máxima. Un portal educativo que hoxendía é pura propaganda, recursos que proceden todos do goberno anterior, menosprezo ós docentes, insulto á intelixencia das familia, creba dos dereitos dos estudantes a non ser discriminados.

En educación, a dereita ten sempre a mesma faciana. E un sinal de identidade.


No hay comentarios:

Publicar un comentario