sábado, 3 de mayo de 2014

POLÍTICA ECONÓMICAFeijoo apelou onte o investimento en I+D como garantía do futuro da conserva galega. Unha nova obviedade diante dun sector que sabe competir. Fixo tan ampulosa afirmación no mesmo día que coñeciamos os datos de préstamos e avais do IGAPE, que, efectivamente, recollen un elevado número de operacións en favor de empresas dese sector.

Analisar a política de axudas da Xunta ás empresas, eiquí, depara outras sorpresas. En primeiro lugar, de volume de recursos. Si no ano 2008, goberno Touriño, o IGAPE tiña recursos previstos por valor de 212 millóns de euros, que executaba nun 94%, 199 m€ efectivamente transferidos ás empresas, no ano 2013, goberno Feijoo, os recursos iniciais ascendían a 60 m€ e foron executados 24 m€, oito veces menos.

Feijoo, voluntarista, insiste en que actualmente tramitan máis axudas que nunca, esquecendo que con cifras moito máis reducidas e polo tanto con menor incidencia no devenir das empresas. Ademáis, calquera empresario que se relaciona co IGAPE, informa das dilacións continuas, da tramitación burocrática, e da ausencia de impulso que caracteriza a esa organización. Unha entidade xenerosa no gasto corrente e de funcionamento, dotada dunha elevada plantilla, 150 persoas incluindo XESGALICIA, e carente de calquera tipo de análise de eficiencia ou auditoría de resultados. Mesmo permanecen sen clarexar os sumarios que levaron á detención e enxuizamento do anterior Director Xeral e doutros colaboradores.

Si ampliamos o foco, á real execución dos orzamentos doutras áreas da Xunta, investidoras ou con accións de impulso da economía, o balance é desolador: en comparación co 2008, no ano 2013, os recursos en infraestruturas baixaron un 45%, un 73% en vivenda, un 40% en turismo, e un 26%, que Feijoo obvia, en I+D.

No hay comentarios:

Publicar un comentario